Tüp Bebek Nedir?

Tüp bebek   kadın ve erkeğe ait üreme hücrelerinin vücut dışı koşullarda döllenmesi ve ardından döllenmiş yumurtanın tekrar rahme yerleştirilmesiyle gebelik elde etmeyi amaçlayan bir tedavi yöntemidir. Doğal yollardan veya basit tedavilerle gebe kalamayan çiftlerde uygulanır.

Bu yöntemde, erkek ve kadın üreme hücreleri insan vücudundaki doğal koşullara benzer bir ortamda döllenme işlemine tabi tutulur. Dölleme iki şekilde yapılır.

  1. Yumurtanın bulunduğu ortama belirli sayıda sperm bırakılarak, bunların yumurtayı döllemesi beklenir. Bu klasik tüp bebek dediğimiz yöntemdir.
  2. Her bir yumurtanın içine bir tane sperm, mikroskop altında ve özel yöntemlerle yerleştirilir. İntrastoplazmik sperm enjeksiyonu denilen bu yötem kısaca mikroenjeksiyon diye de anılır.

Mikroenjeksiyon yönteminde döllenme ve gebelik oranları daha yüksektir. Bu nedenle Türkiye'deki klinikler genellikle bu yöntemi kullanırlar. Bu sürede elde edilen yumurtaların yaklaşık %75 inde döllenme oluşur. Embryo veya cenin olarak da adlandırılan bu döllenmiş yumurtalardan en iyi üç tanesi daha sonra kadın rahmine yerleştirilir.

Embriyolar, rahim ağzından geçirilen ve kateter denilen ince bir plastik boru aracılığı ile ile anne rahmine yerleştirilir. Bu işlemler sonucu kadınların yaklaşık %50'sinde gebelik oluşur. Ancak bu gebeliklerin bir kısmı düşük ile sonlanır. Tedaviye giren çiftlerin uygulama başına yaklaşık % 40'ında çocukları olur. Bu oran birçok uygulama sonucu % 70 - 80'lere çıkabilir. Geri kalan % 20 - 30'luk grup modern tıbbın bütün olanaklarına rağmen günümüzde çocuk sahibi olamaz.

Tüp bebek yöntemlerinde gebelik şansını artırmak için, çeşitli ilaçlarla kadının yumurtalıklarında birden fazla yumurta hazırlanır. Birden fazla sayıda embriyonun rahim içine yerleştirilmesi (embriyo transferi) gebelik şansını artırmaktadır. Gebelik oranları, bir embriyo yerleştirildiğinde yaklaşık %20, üç embriyo yerleştirildiğinde ise %40 -50 civarında).

Merkezimizde özel durumlar dışında rahim içine üç embriyo yerleştirilir.

Tüp bebek, ilk yıllarda enfeksiyon veya cerrahi işlem sonucunda tüplerinde kalıcı hasar oluşan kadınlarda uygulanmaya başlanmıştır.  Kısa bir süre sonra ise, kısırlığa yol açan diğer nedenlerin tedavisinde de kullanılır hale gelmiştir. Bugün için, her türlü kısırlık sorununun çözümünde son tedavi aşamasıdır. Endometriozis, nedeni açıklanamayan kısırlık olguları ve erkeğe bağlı kısırlıkta, tüp bebek yöntemleri ile başarılı sonuçlar alınır.

Özellikle son yıllarda uygulanmaya başlanan mikroenjeksiyon, sperm sayısının çok düşük olması ve hatta menisinde hiç sperm olmamasına karşın, testisinde sperm bulunan erkeklerin tedavisinde bir umut ışığıdır.

Tüp Bebek Aşamaları