Soranus Hakkında Bilgiler

Kadın Doğum hekimlerinin temel uğraşı insan denilen canlının üreme sağlığını sağlamaktır. Üreme bir canlının bu dünyada varlığını sürdürebilmesinin tek yoludur. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğinde Kadın Doğum Biliminin ve uygulamalarının tıbbın en önemli dallarından biri olduğu kolayca anlaşılır.

Biz Soranus Tüp Bebek Merkezi’ni bu duygularla 1998 yılında kurduk. Amacımız Kadın Hastalıkları ve Doğum alanında dünyadaki en yüksek standartlarda tıbbi hizmet üretmekti. Bu nedenle merkezimize isim seçerken tarihte bilinen en eski Kadın Doğum Hekimi olan, milattan sonra ikinci yüzyılda Anadolu’da yaşamış Efesli Soranus’un ismini tercih ettik.

Kurulduğumuz günden itibaren Kadın Doğum Biliminin tüm sınırlarının Soranus’ta temsil edilmesi gerektiğine inandık.

Kadın Doğumun her alanında çalışmaktayız. Türkiye’nin en eski ve en başarılı tüp bebek merkezlerinden biriyiz. İlk tüp bebeklerimiz şu an üniversiteye gitmektedirler. Tüp bebek uygulamalarında şu an dünyada yapılan her türlü tıbbi uygulamayı yapabilmekteyiz. Çok gelişmiş preimplantasyon genetik tanı (PGD) ve preimplantasyon genetik tarama (PGS) uygulamalarımız vardır.           

Gelişmiş ultrasonografi cihazlarıyla riskli gebelik takipleri yapılmaktadır. Yine gebelik sırasında bebeğe ait genetik incelemeler yapılabilmektedir.

Merkezimizde yapılan jinekolojik muayenelerde kolposkopik inceleme rutin olarak yapılmaktadır.

Merkezimizin bütün çalışanları dünyadaki gelişmeleri yakından izlemektedir ve uygun görülenler derhal gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra uygulamaya konulmaktadır.  Bu vizyonumuzun ışığında hastalarımıza mümkün olan iyi sonuçları vermeye çalışmaktayız.