Yumurtlama Sorunları

Yumurtlama sorunları infertil çiftlerin yaklaşık %20 – 25’inde mevcuttur.  Dünya Sağlık Örgütü yumurtlama sorunu olan hastaları östrojen, prolaktin ve gonadotropin düzeylerini göz önüne alarak sınıflamaktadır:Grup I’de (hipogonadotropik hipogonadizm) kendi kendine adet göremeyen, östrojen üretimi düşük, FSH düzeyi düşük olan ve progesteron içeren ilaçlar sonrası adet kanaması olmayan hastalar, bu grupta çoğunlukla doğuştan yumurtlama sorunları olan hastalar bulunur. Bunların yumurtalıklarında yumurta hücreleri vardır, fakat beyinden yumurtaları olgunlaştıracak hormonları salgılayan ve kontrol eden merkezler bozuktur. Bu nedenle beyindeki bu merkezlerin saşgıladığı hormonlar yoktur.

Grup II’de (normogonadotropik hipogonadizm) Polikistik over sendromu bu gruptadır. Östrojen üretimi olan ve progesterona adet kanamasıyla yanıt veren, prolaktin ve FSH düzeyleri normal hastalar bulunur ki bu gruptaki hastaların çoğunluğunu polikistik over sendromlu kadınlar oluşturur.

Grup III’te ise (hipergonadotropik hipogonadizm) östrojen düzeyi düşük ancak FSH düzeyi yüksektir. Bu hastalarda da Grup I hastalar gibi kendi kendilerine adet görmezler ve progesteron ile adet kanaması oluşmaz. Prematür over yetmezliği (erken menopoz), rezistan over bu gruptaki hastalıklardır. Bu hastaların yumurtalıklarında yumurta hücresi ya hiç yoktur, yada beyinden gelen olgunlaştırıcı hormonal uyarlara cevap vermezler. Menopozdaki kadınların da klinik tablosu ve laboratuar değerleri Grup III hastalar ile aynıdır ancak menopozal kadınlar yaşları ile bu gruptan ayrılır.
Prolaktin düzeyi yüksek olan yumurtlama sorunlu hastalar da başka bir grup olarak değerlendirilebilir.
Prolaktin yüksekliğinin en yaygın nedenleri iyi huylu hipofiz tümörleri ve antidopaminerjik ilaçların kullanımıdır.
Yumurtlama kusurları bulunan hastaların büyük çoğunluğu Grup II (polikistik overli) hastalardır.