Kısırlık Nedir ve Nedenleri?

Kısırlık düzenli cinsel ilişkiye rağmen 1 yıl içinde gebelik olmaması olarak tanımlanır. Genç çiftlerde bekleme süresi daha uzun olabilir. Kadın yaşı 35'in üzerinde ise veya öykü ve fizik muayenesinde kısırlık ile ilişkisi olabilecek herhangi bir bulgu varsa araştırmalar daha erken başlatılmalıdır.

Gebelik olabilmesi için haftada en az bir defa cinsel birleşme olmalıdır. Cinsel birleşmenin daha seyrek olduğu durumlarda gebelik şansı azalır. Gebelik olabilmesi için ideal cinsel birleşme sıklığı haftada 2-3 defadır.

İnfertilite (kısırlık) toplumun %10 – 15’ini etkilemektedir. İnfertilite nedenleri toplumlar ve yaş grupları arasında az çok farklılık gösterse de infertil çiftlerin yaklaşık %20 - 25’inde ovulasyon (yumurtlama) bozuklukları, %20 - 30’unda tubal problemler, %40’ında erkek faktörü sorunun nedenidir ve çiftlerin %40’ında birden fazla neden mevcuttur, diğer yandan % 15 – 25’inde herhangi bir neden ortaya koyulamamaktadır.