Genetiğin Kısırlığa Etkisi

Kadınlarda Kısırlığın Genetik Nedenleri: Birçok kadın genetik faktörlerden dolayı sağlıklı bir bebek geliştiremez ve sunamaz. Bazen bu kalıtsal bir kromozom anormalliğinden kaynaklanır. Diğer zamanlar, ebeveynlerden çocuğa geçtiği tek gen hatasıdır. Ayrıca, ailenizdeki diğer kadınlarda prematüre menopoz, endometriozis veya diğer faktörler nedeniyle gebe kalma sorunları yaşanırsa, aynı problemler için risk altında olabilirsiniz.

Kromozom Anormallikleri: Kromozomal anormal embriyolar annenin uterusunda düşük oranda implantasyona sahiptir ve sıklıkla düşüklere yol açar. Eğer anormal bir embriyo implantasyon yaparsa, hamilelik yine de düşük veya fiziksel problemleri, gelişimsel gecikme veya zihinsel geriliği olan bir bebeğin doğumuyla sonuçlanabilir.Birkaç çeşit kromozom anomalisi vardır:

Eksik bir kromozom parçası (silme)

Baş aşağı bir kromozom (inversiyon)

Genin DNA dizisinde bir değişiklik (mutasyon)

Çok fazla veya çok az kromozom (anöploidi)

Yanlış kromozoma bağlanan kromozom parçaları (translokasyon)
genetiğin kısırlığa etkisi 2

Genetik Kısırlığın En Yaygın Nedeni Nedir?

Translokasyon bunlardan en yaygın olanıdır. Bir translokasyon taşıyan bir ebeveyn sıklıkla normal olmasına rağmen, embriyoları çok fazla veya çok az genetik materyal alabilir ve bir düşük yapma sıklıkla sonuçlanır.Spesifik kromozom defektleri olan çiftler, in vitro fertilizasyon (IVF) yani tüp bebek tedavisi ile birlikte implantasyon öncesi genetik tanıdan (PGD) faydalanabilir. Down sendromu genellikle ileri anne yaşı ile ilişkilidir ve anöploidinin yaygın bir örneğidir. Down sendromu fazladan bir sayı-21 kromozomuna (iki yerine üç) sahip olmaktan kaynaklanır. Ayrıca trizomi 21 olarak adlandırılır. Bir çift doğurganlık problemi doğurmamış olsa da, IVF ve PGD bilinen tek-gen ailesinin öyküsü olan olgularda anne ve babanın gönül rahatlığıyla birlikte çalışabilir.
genetiğin kısırlığa etkisi 1

Erkeklerde Kısırlığın Genetik Etkileri

Erkeklerin sahip olduğu çeşitli infertilite tanıları arasında, bazıları daha çok genetik nedenlerle ilişkilidir. Genetik nedenlere sahip olabilen teşhisler arasında erkeklerde nonobstrüktif azoospermi (sperm sayısı yok), oligospermi (düşük sperm sayısı) ve vas deferensin konjenital yokluğu yer alır. Düşük sperm sayısı veya diğer üreme problemlerinin altta yatan nedenini tedavi etmek için cerrahi veya diğer prosedürler vardır. Pahalı üreme teknikleri, çocuk sahibi olmama ile ilgili stres ve ilişki zorlukları da ayrıca ele alınmalıdır.