Hormon Bozukluklarının Nedenleri

Hormon bozuklukları, vücutta hormon salgılayan bir takım organların salgılarının yetersiz ya da aşırı olmasından kaynaklanan hastalıklardır. Kadınlara spesifik olarak görülen hormon bozuklukları yumurtalıktaki problemlerden kaynaklanmaktandır. Yumurtalıktaki problemlerden kaynaklanan hormon bozukluklarının en sık görülünü ise Polikistik over sendromudur. Hormon, bir salgı bezinden salgılanan ve vücutta pek çok fonksiyonları olan maddedir. Hormonların yetersiz salgılanması ya da normalden fazla salgılanması çeşitli sorunlara neden olmaktadır. örnek vermek gerekirse tiroit hormonu, tiroit bezinden salgılanan bir hormondur. Bu hormonun ağırı salgılanmasına hipertiroidi, az salgılanmasına ise hipotiroidi adı verilir. Hormonun ağırı salgılanması durumunda terleme, çarpıntı, sinirlilik, gözlerin dışarıya doğru fırlaması, birtakım cilt değişiklikleri, adale krampları ve adalelerde yorgunluk gibi belirtiler görülür. Az salgılanması ise soğuğa karşı tahammülsüzlük, üşüme, uyuklama hali, cildin kuruması, saçların dökülmesi ve ciltte kabalaşma gibi birtakım sorunları beraberinde getirir.  Hipertiroidi dediğimiz troid bezinin aşırı çalışması ve aşırı hormon salgılamasının bir takım nedenleri vardır.  Bunlardan bir tanesi fazla hormon yapan troid nodülleridir. Diğer bir neden ise troidin iltihaplanmasıdır. Ayrıca troid bezinin bütünü ile fazla büyümesi ve hormon salgılaması da söz konusudur.

Guatr ile hormon bozukluğunu birbirine karıştırmamak gerekir
özellikle ülkemizde Karadeniz Bölgesi'nde daha sık görülen endemik olarak tabir edilen guatr, tiroid bezinin büyümesi ve boyunda bir kitle oluşturmasıdır. Diyette ve tuzda iyotun yerine konulmasıyla tıroid bezi büyümelerinin önüne geçilebilir. Ancak kitle oluştuktan sonra, genellikle cerrahi olarak çıkarılması gereklidir.

Kadınlara tiroid hormon bozuklukları erkeklere oranla daha sık görülmektedir
Endokrin salgı bozukluklarının bir kısmı da otoimmün dediğimiz, vücudumuzun defans mekanizmalarını kendi hücrelerine yönelterek ortaya çıkarttığı hastalıklardır. özellikle troid fonksiyon bozuklukları ve böbrek üstü bezinin anormal çalışması gibi durumlar otoimmünite sonucunda ortaya çıkarlar. Otoimmünite kadınlarda erkeklere oranla 8 kat daha fazla görülmekte ve nedeni tam olarak bilinmemektedir.

Hormon bozukluklarının tedavisi
Hormon bozukluklarında fazla salgılanan hormonun baskılanması ya da eksik olan hormonun yerine konulması tarzında bir tedavi söz konusudur. Bu tüm endokrin hastalıkları için geçerlidir. Eğer tiroid çok çalışıyorsa bunu baskılamalı, az çalışıyorsa yetersiz olan hormon yerine koyulmalıdır. Endokrin hastalıkları matematiksel yaklaşımı ve tedavisi olan hastalıklardır.