Laboratuvar Tetkikleri

Burada verilen normal değerlerler tek bir laboratuvarın değerleridir. Sonuçlar genelde benzer olmakla birlikte referans aralıklarının laboratuvarlar arasında farklılık gösterebileceğini unutmayın.Burada verilen normal değerlerler tek bir laboratuvarın değerleridir. Sonuçlar genelde benzer olmakla birlikte referans aralıklarının laboratuvarlar arasında farklılık gösterebileceğini unutmayın.

 

TETKİK   NORMAL DEĞER BİRİM
       
Biyokimya      
Sodyum Na 135 - 148 mmol/L
Kalsiyum Ca 8.5-10.5 mg/dL
Klorür Cl 98-106 mmol/L
Potasyum K 3.5 - 5.5 mmol/L
Protein, total T. Prot. 6.0 - 8.7 g/dL
Albumin Alb 3.5 -5.0 g/dL
Glukoz Glu, AKŞ 70-110 mg/dL
Bilirubin, total T. Bil < 1.2 mg/dL
Bilirubin, direkt D. Bil < 0.3 mg/dL
Glukoz Glu, AKŞ 70-110 mg/dL
Kolesterol, total T. Chol < 200 mg/dL
HDL kolesterol HDL >45 mg/dL
LDL kolesterol LDL < 160 mg/dL
VLDL VLDL < 40 mg/dL
Kreatinin Cre 0.6 - 1.2 mg/dL
üre Azotu BUN 5-23 mg/dL
ürik Asit   2.4-5.7 mg/dL
LDH   <480 U/L
SGOT   <31 U/L
SGPT   <31 U/L
Gamma GT   <32 U/L
       
Hematoloji      
Demir   50-170 mcg/dL
Demir bağlama kapastesi   250-410 mcg/dL
Kan sayımı (Hemogram)      
Lökosit sayısı   4.0 - 11.0 K/mL
Eritrosit   3.8 - 5.2 M/mL
Hemoglobin Hb 11.5 - 16.0 g/dL
Hematokrit Hct 34-45 %
Trombosit sayısı Plt 150-450 K/mL
aPTT aPTT 31-40 saniye
Trombin zamanı TZ < 21 saniye
Kanama zamanı KZ 4 - 8 dakika
Pıhtılaşma zamanı   5-8 dakika
Protein C   70 - 130 %
D-dimer   < 400 ng/mL
Fibrinojen   2.0 - 4.0 g/dL
       
Endokrin      
hCG   <5 mIU/mL
DHEA-S   32-200 mcg/dL
Estradiol E2    
Folliküler faz   <160 pg/mL
Ovülasyon fazı   34-400 pg/mL
Luteal faz   27-246 pg/mL
Menopoz   <30 pg/mL
Follikül stimüle edici hormon FSH    
Folliküler faz   2.8 - 11.3 mIU/mL
Ovülasyon fazı   5.8 - 21 mIU/mL
Luteal faz   1.2-9.0 mIU/mL
Menopoz   21.7-153 mIU/mL
Luteinize edici hormon LH    
Folliküler faz   1.1 - 11.6 mIU/mL
Ovülasyon fazı   17 - 77 mIU/mL
Luteal faz   0 - 14.7 mIU/mL
Menopoz   11.3 - 39.8 mIU/mL
17 Hidroksi progesteron 17 OH P    
Folliküler faz   0.10- 1.0 ng/mL
Luteal faz   0.66 - 4.95 ng/mL
Menopoz   0.16 - 3.3 ng/mL
İnhibin B   5 -200 ng/mL
Progesteron P    
Folliküler faz   0.32 - 2.0 ng/mL
Luteal faz   1.19 - 21.6 ng/mL
Menopoz   0 - 1.0 ng/mL
Prolaktin PRL 4.6 - 37 ng/mL
Triiyodotironin T3 80 - 200 ng/mL
Tiroksin T4 4.6 - 11.0 ng/mL
Tiroid stimüle edici hormon TSH 0.27 - 4.20 mikroIU/mL
       
İmmünoloji      
CA 12-5   0 - 35 U/mL
CA 19-9   0 - 30 U/mL
Carsinoemryonik antijen CEA 0 - 10 ng/mL